Privacybeleid

Wat is het panel What You Expect?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle onderzoeksactiviteiten van het panel What You Expect. Door lid te worden van het panel What You Expect, vertegenwoordig je de burgers van Europa - en van Nederland. Als panellid vul je elke maand online enquêtes in die gemiddeld 30 minuten duren. Doordat je een actief lid bent, verzamel je als beloning elke maand punten. Je kunt deze punten inruilen voor cadeaubonnen van Amazon of er een goed doel mee steunen. Je kunt jouw deelname op elk gewenst moment stoppen.

Wie beheert het panel What You Expect?

Het panel wordt beheerd door Ipsos, namens de Europese Centrale Bank. Bezoek voor meer informatie: www.ecb.europa.eu

Ipsos NV is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat geregistreerd is in België en maakt deel uit van de wereldwijde groep van onderzoeksbedrijven van Ipsos. Ipsos houdt zich strikt aan de Internationale Regelgeving voor Markt-, Opinie- en Sociaal Onderzoek en Gegevensanalyse van ICC/ESOMAR. Bezoek voor meer informatie: www.ipsos.com. Het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Ipsos is hier beschikbaar.

Hoe en voor welk doel zal de door jou verstrekte informatie worden gebruikt?

Je antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en worden gescheiden van jouw persoonsgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen. Jouw deelname en individuele antwoorden op de onderzoeken worden strikt vertrouwelijk bewaard. Ipsos kan jouw persoonsgegevens (bijv. geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) toevoegen aan je antwoorden in maandelijkse enquêtes om de onderzoeksgegevens te analyseren en anonieme, statistische onderzoeksresultaten te produceren. De resultaten van enquêtes worden altijd anoniem gemaakt en je zult NIET kunnen worden geïdentificeerd in gepubliceerde resultaten. Geen van de informatie die je tijdens dit onderzoek verstrekt, wordt gebruikt voor marketing. We zullen jouw gegevens niet verkopen of doorgeven aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

Als je lid wordt van het panel What You Expect, gaat Ipsos een contract met jou aan, dat onderworpen is aan dit Privacybeleid en aan onze Algemene Voorwaarden. Om onze verplichtingen uit hoofde van dit contract jegens jou na te komen, je uit te nodigen voor enquêtes en je aankondigingen toe te sturen, moeten we de persoonsgegevens, die tijdens het wervings- en welkomstonderzoek worden gevraagd, verzamelen en verwerken. Deze persoonsgegevens zijn ook noodzakelijk om je beloningen te kunnen sturen en het proces om jouw beloningen in te ruilen, mee te kunnen opvolgen. Ipsos neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die worden verwerkt nauwkeurig, geschikt, relevant en niet buitensporig zijn, gezien het doel waarvoor ze werden verkregen. Toegang tot jouw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die medewerkers van Ipsos die betrokken zijn bij het panel What You Expect.

Hoe lang bewaart Ipsos de gegevens die je verstrekt?

Ipsos bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel of de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Als je punten hebt verdiend, bewaart Ipsos persoonsgegevens over jou en de verdiende punten gedurende een periode van één jaar na het einde van je panellidmaatschap om beloningen toe te kennen. Nadat je jouw punten hebt ingeruild voor een beloning, bewaart Ipsos de persoonsgegevens die specifiek nodig zijn voor het toekennen van beloningen gedurende een periode van twee jaar. Aan het einde van deze periode wist Ipsos alle persoonlijke informatie op een veilige manier, waardoor enkel anonieme onderzoeksresultaten overblijven.

Hoe zorgt Ipsos ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig worden bewaard?

Ipsos neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat je informatie wordt beschermd tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies of aanpassing, of andere onrechtmatige vormen van verwerking. Hierbij kun je denken aan fysieke beveiliging van onze kantoren, gecontroleerde toegang tot computersystemen en het gebruik van beveiligde, gecodeerde internetverbindingen bij het verzamelen van persoonsgegevens.

Verzamelt het panel informatie via ‘cookies’ en ‘digitale vingerafdrukken’?

De online enquêtes en portalen van het panel verzamelen informatie via het gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen. Deze bestanden worden zo zuinig mogelijk gebruikt en worden uitsluitend gebruikt voor kwaliteitscontrole, validatie en – belangrijker nog – om te voorkomen dat wij je herinneringen sturen voor een online enquête die je al hebt ingevuld. Je kunt 'cookies' verwijderen of hun gebruik voorkomen door de browserinstellingen op je computer aan te passen. Dit zal er echter ook voor zorgen dat de enquêtes en het portal niet goed meer werken. Je kunt dan niet langer deelnemen aan enquêtes.

Ipsos legt automatisch technische informatie vast over het besturingssysteem, de weergave-instellingen en het browsertype. Voor een mobiel apparaat wordt het type en merk vastgelegd. Het doel hiervan is uitsluitend om ervoor te zorgen dat de onderzoeksvragenlijst wordt voorgesteld in een vorm die geschikt is voor de software die jouw apparaat gebruikt. Ipsos verzamelt geen andere informatie van jouw computer of apparaat.

Ipsos kan ook gebruikmaken van digitale vingerafdruktechnologie om bepaalde informatie over jouw computerhardware en -software (bijv. IP-adres) te verzamelen. Deze informatie wordt verzonden naar onze vertrouwde provider, die deze omzet in een uniek serienummer - 'een digitale vingerafdruk' - en bepaalt of deze overeenkomt met eerdere vingerafdrukken. De gemaakte digitale vingerafdruk wordt niet aan je persoonsgegevens gelinkt, maar wordt apart opgeslagen op beveiligde servers en wordt uitsluitend gebruikt voor kwaliteitscontrole en fraudepreventie, en om te voorkomen dat leden een enquête meer dan één keer invullen.

Met wie kun je contact opnemen in verband met het gebruik van jouw gegevens en hoe kun je je rechten als betrokkene uitoefenen?

Deelname aan het panel en enquêtes is volledig vrijwillig en je kunt jouw deelname op elk gewenst moment stopzetten. Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens, het recht om gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te corrigeren en het recht op verzoek om de verwerking te beperken onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming of ze te verwijderen, als je van mening bent dat jouw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of je bezwaar hebt tegen de verwerking om wettelijke redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Stuur een e-mail naar het Projectteam om deze rechten uit te oefenen support.nl@whatyouexpect.eu.

Als je nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of indien je een opmerking of klacht wilt doorgeven, stuur dan een e-mail naar dpo@ecb.europa.eu.

Je hebt ook het recht om te allen tijde beroep te doen op de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar edps@edps.europa.eu.